rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

Rohuswww1Välkommen till ROHUS
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

Hemundervisning är världens snabbast växande skolform, och internetålderns mest spännande pedagogiska innovation alla kategorier.

ROHUS är Sveriges enda organisation till stöd för rätten att hemundervisa. ROHUS är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk förening som bildades våren 2008 efter att dåvarande utbildningsministern, Jan Björklund, hotat med att förbjuda hemundervisning, i strid med internationella konventioner. Alliansregeringens nya skollag som började gälla i juli 2011 förbjöd sedan i praktiken all modern hemundervisning i Sverige. Även den nya samarbetsregeringens utbildningsminister Gustav Fridolin har till fullo ställt sig bakom detta i internationellt perspektiv märkliga förbud.

Hemundervisning är när föräldrarna ansvarar för sina barns undervisning snarare än att barnen går i skolan. Eftersom hemundervisade barn inte bara undervisas i hemmet utan ofta också i hög grad deltar i samhällslivet så vore kanske familjebaserad undervisning ett bättre begrepp. Idag är dock begreppet hemundervisning etablerat som en direkt översättning av det europeiskt engelska begreppet "home education". I USA säger man oftare "homeschooling" vilket kan översättas till hemskola.

ROHUS är en intresseförening för hemundervisande familjer i Sverige. Vi ger råd till de svenskar som söker möjligheter att hemundervisa. Idag handlar de flesta förfrågningar om gå i exil och hemundervisa utomlands, framförallt i våra nordiska grannländer som alla tillåter hemundervisning. Men framförallt arbetar vi långsiktigt på att åter göra hemundervisning lagligt i Sverige genom kontakter politiker, myndigheter och media.

Det mest fascinerande med hemundervisning ur utbildningssynpunkt är dess utmärkta kunskapsmässiga och sociala resultat trots att de hemundervisande föräldrarna sällan har någon pedagogisk utbildning eller tidigare pedagogisk erfarenhet. Hemundervisning är ett nytt pedagogiskt paradigm vars framgång beror av helt andra saker än skolans framgångsfaktorer.

Det finns många myter om hemundervisning, liksom om så mycket annat som är nytt och som bygger på ny kunskap. Därför är en annan viktig uppgift för ROHUS att informera om hemundervisningens realiteter bortom myterna.

Vi hoppas att denna webbsida ska bjuda på god information till föräldrar, politiker, myndigheter, skolor och media. Det finns mycket information på dessa sidor som vi hoppas svarar på de flesta frågor om hemundervisning man kan ställa sig på svenska språket.

Även om det ser mörkt ut för hemundervisning i Sverige i dagsläget är det uppenbart att hemundervisning kommit för att stanna på global nivå. Hemundervisning växer i hela världen och ger anmärkningsvärt goda resultat. Sverige kan inte i längden stå utanför denna utveckling.

ROHUS webbsida är under ständig konstruktion och uppdateras mer eller mindre regelbundet hela tiden.

Augusti 2016 Rohusstyrelsen

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Svenska hemundervisare berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Forskning och litteratur

Länkar