designfull1
designfull1 designfull1
designfull1

Rohuswww1Välkommen till ROHUS
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige

Hemundervisning är världens snabbast växande skolform, och internetålderns mest spännande pedagogiska innovation.

ROHUS är Sveriges ledande organisation för hemundervisning, religiöst och partipolitiskt obunden, med stöd till hemundervisare oavsett motivation.


Denna nya hemsida är under konstruktion, men här finns början till ROHUS nya hemsida. Tyvärr har det dröjt då många i styrelsen tvingats i exil. Tills flytten är helt genomförd kan den gamla hemsidan ännu nås på www.hemundervisning.org


Aktuellt:
• Kontakt med utbildningsminister Gustav Fridolin
Hemundervisande svenskar kanske snart får politisk asyl i USA
100 000 kronorsvitet nu överklagat till Europadomstolen
• Satir om Sveriges hållning till hemundervisning på YouTube
• Ny länk i vänsterkolumnen – ROHUS skriver i media
• Kronofogden kräver 100 000 kr vitet senast 26/9 – se kravbreven
• Nicklas Lantz sjunger exilsvenskarnas sång "Om jag hade en pistol"
• Skriv på Berlin-deklarationen
Global Home Education Conference 2012 i Berlin
Se ROHUS ordförande tala på FreedomFest 2012
Läs om svenska hemundervisares exil – en flyktingvåg från Sverige


Hemundervisning är när föräldrarna tar hand om sina barns undervisning istället för att barnen går i skolan. Eftersom hemundervisande barn inte bara lär sig hemma utan ofta i hög grad deltar i samhällslivet så vore kanske familjebaserad undervisning ett bättre begrepp, men idag är begreppet hemundervisning etablerat som en direkt översättning av det engelska begreppet "home education".

ROHUS är en intresseförening för hemundervisande familjer i Sverige. Vi ger råd till de som överväger att hemundervisa. Vi informerar också politiker, myndigheter ochi media om hemundervisning.

Det mest fascinerande med hemundervisning ur utbildningssynpunkt är dess utmärkta kunskapsmässiga och sociala resultat trots att de hemundervisande föräldrarna sällan har någon pedagogisk utbildning eller tidigare pedagogisk erfarenhet. Hemundervisning är ett nytt pedagogiskt paradigm vars framgång beror av helt andra faktorer än skolans framgångsfaktorer.

Det finns många myter om hemundervisning, såsom om så mycket annat som är nytt och som bygger på ny kunskap. ROHUS uppgift är bland annat att informera om hemundervisningens realiteter bortom myterna.

Vi hoppas att denna webbsida ska bjuda på god information till föräldrar, politiker, myndigheter, skolor och media.

Även om det ser mörkt ut för hemundervisning i Sverige i dagsläget är vi övertygade om att hemundervisning kommit för att stanna. Hemundervisning växer i hela världen och ger anmärkningsvärt goda resultat. Sverige kan inte i längden stå utanför denna utveckling.

ROHUS webbsida är under ständig konstruktion och uppdateras hela tiden

Augusti 2013 Rohusstyrelsen

Rohus YouTube
Donera
Rohus-bloggen
Mynewsdesk

Hem

Aktuellt

Om ROHUS

ROHUS styrelse

Bli medlem i ROHUS

Kom med på mejllistan

Kontakta oss

VITESFONDEN

• • •

ROHUS i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

• • •

ROHUS skriver i media

• • •

Länkar

English

Rohus YouTube Donera Rohus-bloggen Mynewsdesk