rohusheaderimage
rohusheaderimage

HEM

AKTUELLT

OM HEMUNDERVISNING

FRÅGOR & SVAR

OM ROHUS

BLI MEDLEM

KONTAKTA OSS

VITESFONDEN

rohusheaderimage
rohusheaderimage

1 sep 2017 – Sakkunniggrupp hos Ålands Landskapsregering ger förslag till ny skollag om hemundervisning

Ålands Landskapsregering arbetar med en revidering av den åländska skollagen. Den stora inflyttningen av svenska hemundervisare – svenska "skolflyktingar" i åländsk folkmun – har även gjort lagens specifika skrivningar om Läroplikt i hemmet aktuella. Ett antal sakkunniggrupper tillsattes för att ta fram förslag för olika delar av skollagen och en grupp fick hemundervisning på sin lott. Denna grupp bestod av sju personer: Två skoldirektörer, en skolföreståndare, en lektor, en skolbibliotekarie, en representant för den lokala Waldorfskolan samt den åländska hemundervisarföreningens, ÅHUFs, representant, Jonas Himmelstrand, som här berättar om sin upplevelse:

Sakkunniggruppen som bland annat behandlade hemundervisning träffades tio gånger under våren 2017, sammanlagt 24 timmar där frågan om hemundervisning tog merparten av tiden. Beställningen till gruppen från politiskt håll var tydlig, det var inte fråga om att förbjuda hemundervisning utan om att förtydliga förutsättningarna i kvalitetssyfte. Initialt var man från skolhåll allmänt kritisk till hemundervisning som företeelse och förespråkade skollösningar för insyn och kontroll. Men eftersom vi hade tid att samtala och lägga fram fakta så utmynnade förslaget i en god gemensam förståelse utifrån hemundervisningens särskilda förutsättningar och förslag kunde antas av gruppen i enighet.

ÅHUFs kommentar kan läsas här, och sakkunniggruppens slutrapport här.

Nu ska sakkunniggruppernas förslag diskuteras i det åländska lagtinget. Det slutgiltiga förslaget om ny åländsk skollag kommer under 2018.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige

m22

ROHUS pressmeddelanden

ROHUS-bloggen

ROHUS YouTube kanal

Hemundervisning i media

Familjer i exil berättar

GHEC 2012 i Berlin

Berlin-deklarationen

The Rio Principles

• • •

Hur kan man hemundervisa i Sverige?

Svenska hemundervisare berättar

Forskning och litteratur

Länkar