Vi är Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige.

Hemundervisning är sedan 2011 bara tillåtet med "synnerliga skäl". Det betyder i praktiken att det är förbjudet för de som av pedagogiska eller filosofiska skäl vill ta ett större ansvar för sina barns lärande och utveckling.

man and two children on grass field
man and two children on grass field

Drömmer du om att hemundervisa?

boat beside dock
boat beside dock

Hemundervisning är tillåtet i många länder runt om i världen, även så i Norden.

Hundratals svenskar har flyttat till Åland och Bornholm i detta syfte.

Hemundervisning i världen.

Blogg