Forskning om hemundervisning

brown wooden book shelves in library
brown wooden book shelves in library

Huruvida hemundervisning fungerar beror på vilka mål familjen har. Många som hemundervisar väljer att göra det just på grund av att de har andra mål och en annan syn på lärande och livet än vad skolan har.

För familjer som har som mål att följa skolans läroplan på ett ungefär så visar studier att hemundervisning fungerar lika bra eller bättre än vanlig skola.


Ur pedagogisk synpunkt är det intressant att föräldrar som sällan har lärarutbildning eller tidigare pedagogisk erfarenhet kan uppnå så höga kunskapsmässiga och sociala resultat.

Hemundervisning är ett pedagogiskt paradigm vars goda resultat beror på helt andra saker än skolans framgångsfaktorer.

Fungerar hemundervisning?
Forskare

De forskare som studerar hemundervisning finns mest i USA. Men även där är det relativt ovanligt med forskning på hemundervisning, trots att 4 miljoner barn (ca 7% av barnen i skolålder) undervisas hemma.

I Sverige är Ditte Storck Christensen den främsta pedagogiska forskaren inom hemundervisning.

Vetenskapliga studier

Peabody Journal of Education Vol 94, Issue 3, 2019
En av USA:s mest ansedda vetenskapliga tidskrifter i pedagogik granskar i ett dubbelnummer fenomenet hemundervisning från en rad olika infallsvinklar.

New Nationwide Study Confirms Homeschool Academic Achievement
En studie av 11739 elever från alla 50 amerikanska delstater som tagit välkända standardprov 2009. Intressanta slutsatser där skillnader i utfall på kön, föräldrarnas utbildning och inkomster visat endast små skillnader vid hemundervisning.

Homeschooling – from the extreme to the mainstream
Den hittills kanske mest lättillgängliga sammanfattningen av forskningen på hemundervisning. Utgiven av kanadensiska Fraser Institute 2007

Homeschooling and the Question of Socialization
Richard G. Medlin, professor i psykologi vid Stetson University i Floria granskar forskningen kring socialisering vid hemundervisning (2000).

Rapporter

Läroplikt eller skolplikt? En nordisk jämförelse, Jan 2024.
I den här rapporten redovisas hur läroplikten, och därigenom möjligheten att hemundervisa, fungerar i Finland, Danmark och Norge. Rapportförfattare är Maria Eriksson